RODO

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informuję iż:

  • Państwa dane osobowe są zbierane na potrzeby prowadzenia dokumentacji medycznej i podlegają przepisom prawa określającym szczegółowe zasady gromadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.  Administratorem danych jest REHA-NOVA z siedzibą w Chomęcicach przy ul. Polnej 31. 
  • Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Zbierane w gabinecie dane stanowią dokumentację medyczną i są niezbędne do przeprowadzenia zabiegów.
  • Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. W tym celu proszę o kontakt: fizjoterapia@reha-nova.pl