PNF

PNF jest koncepcją posiadającą własną filozofię i zasady pracy z pacjentem.

PNF – Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)

Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Pojedyncze komponenty kinezyterapii są jedynie środkiem do uzyskania lub poprawienia utraconej funkcji.

Koncepcja wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała, umożliwia uruchomienie rezerw tkwiących w organizmie oraz pozwala na ominięcie bolesnych procedur związanych z zajętym odcinkiem ciała. To chory określa zakres i granice działania oraz ustala wraz z terapeutą cele prowadzonej terapii.