Kwalifikacje

Numer prawa wykonywania zawodu: 7809.

 • Dzienne studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Terapia Manualna wg koncepcji Kaltenborna i Evjentha
 • HVLA – Manipulacyjne leczenie kręgosłupa i stawów obwodowych
 • Kurs metody Kinesiology Taping
 • Kurs Masażu Głębokiego
 • Kurs podstawowy PNF
 • Kręgosłup – diagnostyka i elementy terapii
 • Kończyna górna – diagnostyka i elementy terapii
 • Kończyna dolna – diagnostyka i elementy terapii
 • Szkolenia z zakresu współczesnych metod diagnozy i leczenia tkanek miękkich:
  • Terapia punktów spustowych
  • Dysbalans mięśniowo-powięziowy
  • Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie
  • Techniki aktywnego rozluźniania
  • Techniki Energizacji Mięśni w leczeniu zaburzeń stawowych
  • Techniki Energizacji Mięśni Relaksacja Poizometryczna
 • Professional Fitness Basic Instructor
 • Instruktor Nordic Walking