1. Treningi i szkolenia Nordic Walking prowadzone są przez dyplomowanego instruktora.
 2. Spotkania mają charakter rekreacyjnych zajęć ruchowych prowadzonych na terenie otwartym.
 3. Obowiązkowe jest podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego oraz niniejszego regulaminu.
 4. Osoby biorące udział w zajęciach powinny przed rozpoczęciem zajęć zgłosić instruktorowi wszystkie problemy zdrowotne; w przypadku chorób przewlekłych lub z podwyższonym ryzykiem niezbędna jest zgoda lekarza do uprawiania aktywności ruchowej.
 5. Wszystkie objawy złego samopoczucia lub niedyspozycji należy zgłaszać instruktorowi przed zajęciami.
 6. Osoby biorące udział w zajęciach muszą być pełnoletnie, w przypadku osób niepełnoletnich musi być dostarczona zgoda rodziców lub opiekunów.
 7. Strój powinien być wygodny, nie krępujący ruchów oraz dostosowany do warunków pogodowych.
 8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i dbałości o powierzony im sprzęt sportowy.
 9. Płatność za zajęcia zgodnie z cennikiem uiszczana jest u instruktora.
 10. Trening może być odwołany w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak bardzo ulewny deszcz, burza, wichura lub inne groźne zjawiska atmosferyczne jedynie przez instruktora, który zobowiązany jest poinformować o tym telefonicznie (sms)
 11. Nie ma możliwości zgłaszania nieobecności, karnety niewykorzystane w terminie przepadają.
 12. Przed każdymi zajęciami instruktor zawsze odznacza odbyte zajęcia, dlatego uczestnicy mają obowiązek noszenia karnetów ze sobą. Jeśli uczestnik zapomni karnetu, jest to odznaczane na kartce i uzupełniane podczas kolejnych zajęć.
 13. Karnety są wydawane przez instruktora od razu po dokonanej wpłacie.
 14. Niewykorzystane zajęcia przepadają.
 15. Wyrażenie chęci uczestniczenia w zajęciach lub zakup karnetu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.